تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است
51 بازدید
محل نشر: گلستان قرآن » خرداد 1381 - شماره 117 (1 صفحه - از 4 تا 4)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی