اصل برائت و قانون مجازات (مبتنی بر آراء آیت الله خلیل قبله ای خویی)
57 بازدید
محل نشر: کیهان فرهنگی » دی و بهمن 1386 - شماره 255 و 256 (5 صفحه - از 20 تا 24)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی