سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
مشاور آموزشی 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
عضو هیأت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) 
معاون پژوهشی از سال 73 تا 77 و از 83 تا 90 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها 
قائم‌مقام 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم 
معاون آموزشی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 
کارشناس  
1363/01/01 
1369/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه رویان 
عضو کمیته اخلاق پزشکی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
کمیسیون اخلاق زیستی یونسکو 
عضو 
 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه مذاهب اسلامی 
مدرس 
1375/07/01 
ادامه دارد 
فقه و اصول 
تدریس 
دانشگاه الزهراء 
مدرس 
1370/07/01 
1389/03/31 
فقه و اصول 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1384/07/01 
1389/03/31 
حقوق 
تدریس 
دانشکده علوم قضایی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق 
تدریس 
دانشگاه آزاد زنجان 
مدرس 
1385/07/01 
1387/03/30 
حقوق 
تدریس 
مؤسسه علوم دینی کوثر 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
فقه و اصول 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1390/07/01 
ادامه دارد 
حقوق